Hội nghị Thường niên kỳ II-2014 Hội đồng Giám mục Việt Nam (27–30/10/2014) [2]

  By WHĐ Tháng 11 01, 2014 3375
  WHĐ (1.11.2014) – Sau ba ngày Hội nghị kỳ II năm 2014, các vị mục tử của Giáo hội tại Việt Nam đã cầu nguyện, chia sẻ với nhau, và thảo ra chương trình mục vụ với đề tài sau đây: Tân Phúc-Âm-hóa đời sống các giáo xứ và các cộng đoàn sống đời thánh hiến.
   
  Qua Thư Mục vụ gửi Cộng đồng Dân Chúa, chúng ta có thể nhận ra một vài điểm nhấn như sau:
   
  1. Giáo xứ là một Gia đình lớn của các gia đình. Trong viễn tượng này: Giáo hội là Gia đình của Thiên Chúa, và Giáo hội sơ khai mà sách Công vụ Tông đồ mô tả (x. Cv 2, 42) là mẫu, việc Phúc-Âm-hóa đời sống giáo xứ chính là:
   
  a. Phúc-Âm-hóa đời sống gia đình và liên gia đình được mở rộng ra hơn nữa, với việc (1) siêng năng tham dự Thánh lễ và cử hành Phụng vụ; (2) Lời Chúa (qua việc nghe, đọc, chia sẻ và suy niệm, đem ra thực hành) phải là lương thực hằng ngày; (3) sống hiệp thông với nhau (giữa linh mục với giám mục, linh mục với nhau, linh mục với giáo dân, giữa giáo dân với nhau) cùng xây dựng ngôi nhà chung là Giáo xứ, từ đó xây dựng Gia đình giáo phận; và (4) thi hành sứ mạng chung là loan báo Tin Mừng cho muôn dân (Ad Gentes).
   
  và chú ý hơn nữa:
   
  b. các Gia đình, trong chương trình mục vụ của Giáo hội địa phương, còn là chủ thể loan báo Tin Mừng cho các gia đình khác và cho môi trường xã hội xung quanh (x. THĐGM thứ XIII, 2015 với đề tài “Ơn Gọi và sứ mạng của Gia đình trong Giáo hội và xã hội ngày nay”). Chú ý đặc biệt đến những anh chị em di dân, những gia đình của những anh chị em này.
   
  2. Gia đình giáo xứ cũng như Giáo phận, là Cộng đoàn gồm cả những người sống đời hôn nhân lẫn những người sống độc thân dâng hiến vì Nước Trời, được Phúc-Âm-hóa và được là tác nhân của Phúc-Âm-hóa tùy thuộc một phần rất ý nghĩa vào:
   
  a. hàng linh mục, cần không ngừng canh tân bản thân và cung cách thi hành tác vụ thánh của mình;
   
  b. hàng tu sĩ và anh chị em sống đời thánh hiến nói chung, cần đào sâu luôn luôn căn tính của mình, không ngừng cảm nếm tình bạn và sứ điệp của Đức Kitô, từ đó chia sẻ tình yêu ấy cho mọi người, dấn thân Phúc-Âm-hóa mạnh mẽ hơn trong sự hợp tác với cộng đoàn giáo hội địa phương.
   
  Đức Mẹ La Vang sẽ luôn là ánh sao soi dẫn các giáo xứ và cộng đoàn đến với Chúa Kitô, đem Niềm Vui Tin Mừng chạm đến cõi lòng của muôn dân.

   

  WHĐ
  Rate this item
  (0 votes)
  © 2018 Chương Trình Chuyên Đề Giáo Dục. Designed By JBosS

  Please publish modules in offcanvas position.